TÜBİTAK 2237-A EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE TÜBİTAK 2209 ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ III

ASİL LİSTE İLANI

projeyazmaegitimi@gmail.com

Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderlerinin TÜBİTAK tarafından
karşılanacaktır.

Düzenleneceği Yer & Tarih

Çevrimiçi şekilde web 2.0 araçlarından Zoom platformu kullanılacaktır. 27 Kasım-2 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Derya CAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Etkinlik Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İlke Evin GENCEL İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman YAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yerel Düzenleme Kurulu

Şadiye ÇAKICI Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Öğr. Gör. Servet Ebrar BAYRAM Hitit Üniversitesi

Arş. Gör. Hilal DEMİREL Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ayla ŞERİFOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Emir Batuhan BÜTÜN Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ders Veren / Sunum Yapan Danışman / Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ayşe Oğuz ÜNVERMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. İlke Evin GENCELİzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSALHacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLELOsmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLUAmasya Üniversitesi
Prof. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİRMersin Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman YAMANOndokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Şerife IŞIKGazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel DEDEGazi Üniversitesi
Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAKOndokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Derya CAN Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Murat ÖZDEMİRNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLUBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur AKTAŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Etkinlik Amacı

Eğitim Fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerine proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Aynı zamanda bu bilgileri uygulamalı olarak 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına yönelik projeler hazırlamaya yönlendirerek, bu koda başvurulan öğrenci projelerinin kalitesini arttırmaktır. 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir destek türüdür. Akademik hayatlarının başında olan öğrencilerin proje hazırlama ve yazma becerileri hakkında fikirlerinin olması, ileriki yaşamlarında farklı disiplinlerle birlikte farklı kodlarda projelere başvuru sayısının artmasına katkı sağlayabilir. Projenin amaçlarından biri de katılımcıların hem akademik hem de kişisel gelişmelerine destek sağlayacak olmasıdır. Bu amaçla farklı üniversitelerde proje hazırlama eğitimine yönelik TÜBİTAK projelerinde görev almış eğitmenlerle ayrıntılı, gerçekçi bir içerik ile proje yazma eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.

Etkinliğin Kapsamı

TÜBİTAK 2237 -A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı katılımcıların yurt içinde öğrenim gören öğrenciler veya araştırmacılardan oluştuğu, alanlarında yaygın kullanılan tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretimini amaçlayan, farklı üniversitelerden akademisyenlerin eğitim verdiği kurs ve seminer gibi bilimsel faaliyetleri kapsamaktadır. Bu çağrı kapsamına uygun olarak proje ile Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerine proje yazma ve yürütme bilgi ve becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Etkinliğin Konusu

Projenin amacına yönelik olarak proje kapsamında teorik (29 saat) ve uygulamalı (37 saat) gerçekleştirilecek 66 saatlik eğitim ile katılımcıların proje yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğretim programı olarak proje ile ilgili temel kavramlar ve proje döngüsü, bir problemin/fikrin AR-GE projesine dönüştürülmesi, proje yazarken dikkate alınması gereken hususlar, etkili yazım önerileri ve ret nedenleri, proje formu ve değerlendirme kriterleri, projeler için veri tabanlarının kullanımı, proje hazırlamada kişilik özelliklerinin önemi, 2209 Proje öneri formunun tanıtımı, proje formunda yer alan özgün değer bölümünün yazımı, yöntem bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje yönetimi bölümünün yazımı ve İş Paketlerinin oluşturulması, yaygın etki bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje fikri bulma, proje fikrinin yapılandırılması, proje yazma uygulamaları ile öğrendiklerini deneyimleme, projede bütçelendirme ve dikkat edilmesi gereken hususlar, projelere başvuru aşaması, başvuru kabul sonrası yapılacaklar ve sonuç raporu hakkında ayrıntılı bilgiler edineceklerdir. Tek başlarına proje yazmaya çalıştıklarında sürece hâkim olarak fikirlerine destek alabilecek seviyeye gelecekleri bir öğretim programı tasarlanmaya çalışılmıştır.

Katılımcı Listesi ve Kriterleri

Bu proje, 12-17 Eylül 2022 tarihleri arasında toplam 6 (altı) iş günü online eğitim şeklinde planlanmıştır. Proje kapsamında 25 kişiden oluşacak katılımcı grubun, farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğretmen adayları olmasına dikkat edilecektir. Farklı üniversitelerden katılımcı seçmenin amacı öğrencilerin farklı üniversitedeki katılımcılarla güçlü bir sosyal ağ kurmalarını sağlamaktır. Projede 14 tane farklı üniversiteden eğitimcinin görev alması sağlanacaktır. Eğitimcilerin seçiminde, öğretmen adaylarına proje yazımında ilham olabilecek bir akademik özgeçmişi ve farklı projelerde deneyimlerinin olması; böylece katılımcıları proje yazmaya teşvik etmeleri ve cesaretlendirmeleri hedeflenmektedir.
Etkinliğe başvurularda katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler aranacaktır:
 Eğitim fakültesinin herhangi bir anabilim dalının 2., 3. veya 4. sınıflarında öğrenim görüyor olmak,
 Projeye bir proje önerisi fikri ile katılmak,
 TÜBİTAK 2209/A-B 2242 proje koduna ait bir proje yürütmüyor/yürütmemiş olmak
 TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak
 Disiplin cezası almamış olmak
 Çevrimiçi başvuru formunu doldurmaktır.
Çevrimiçi alınan ön başvurular arasından asıl ve yedek katılımcıların seçiminde dikkat edilecek kriterler:
 Kadın ve erkek katılımcı sayısının dengeli dağıtılması
 Başvurulan her anabilim dalından üçer öğrencinin olmasına özen gösterilmesi,
 En az 5 farklı üniversiteden lisans öğrencisinin katılımının sağlanması,
Bu kriterlere göre seçimde iki aday arasında eşitlik olması halinde başvuru formunu daha önce ve eksiksiz dolduranlar tercih edilecektir.