Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi

Proje Başlığı

Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi

Etkinlik Amacı

Fen bilimlerinin farklı alanlarında yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcılara ARDEB projelerinin temel bileşenlerinin tanıtılması, proje kodlarının tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve sonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesidir.

Etkinlik Kapsamı

TÜBİTAK 2237 -B Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı fen bilimleri alanlarında yaygın kullanılması beklenen tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretilmesini amaçlayan, farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin görev aldığı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerini kapsamaktadır. Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcılara proje yazma eğitimi vermek hedeflenmektedir. Bu proje çağrısına uygun olarak proje önerimiz yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcıların kendi projelerini hazırlama süreçlerine destek olmak amacıyla belli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Düzenleme Kurulu

Eğitim Programı ve Eğitmenler