Saba Proje

Duyurular

Proje Ekibi

Telefon ve Dahili: (362) 312-1919 / 5920 

OMÜ E-Posta: syaman@omu.edu.tr 

Diğer E-Posta: slymnymn@yahoo.com

Uzmanlık Alanları: Fen Eğitimi

İlgi Alanları: Fen Eğitimi ve Öğretimi

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1995)

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi (2000)

Doktora: Gazi Üniversitesi (2003)

Yrd. Doçentlik: Karaelmas Üniversitesi (2006)

Doçentlik: Bülent Ecevit Üniversitesi (2012)

Telefon ve Dahili: (362) 312-1919 / 5294 

OMÜ E-Posta: belgin.bal@omu.edu.tr 

Diğer E-Posta: belginbal33@gmail.com

Uzmanlık Alanları: Matematik Eğitimi

İlgi Alanları: İlkokul Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Yaratıcı Drama, Akıl Zekâ Oyunları

Lisans: Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği (2006-2010)

Yüksek Lisans: Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (2010-2013)

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (2013-2019)

Telefon ve Dahili: (362) 312-1919 / 5871 

OMÜ E-Posta:  asli.sarisantungac@omu.edu.tr

Diğer E-Posta: aslisarisan@gmail.com

Uzmanlık Alanları:  Fen Eğitimi

İlgi Alanları: Sınıf Dışı Eğitim, Erken Çocuklukta Fen Eğitimi

Lisans:  Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi

Doktora:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi

E-posta: sebrarbayram@hitit.edu.tr

Uzmanlık Alanı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lisans:  Amasya Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık