Proje İçeriği

Proje Başlığı

TUBITAK 2229 Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi

Proje Web Sayfası

http://projeomu.parantezteknoloji.com.tr/

Projedeki Görevliler

Yürütücü: Doç. Dr. Süleyman YAMAN

Yerel Yürütme Üyesi:

Arş. Gör. Belgin BAL İNCEBACAK

Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK

Bütçe

48.958,00 TL

Başlangıç/Bitiş Yılı

Mart 2017-Ağustos 2017 3-10 TEMMUZ 2017 – SAMSUN

Proje Ekibi

Etkinliğin Amacı

Projenin amacı lisansüstü öğrenim gören katılımcıların sosyal bir toplumda grup çalışmalarının nasıl yapıldığının örneklerle gösterilmesi, grup üyeleri ile birlikte uyum ve birlikteliğin sağlanması, bir projenin temel bileşenlerinin tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve sonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesi hedeflenmiştir. Proje çeşitleri, Ulusal ve Uluslararası projelerin tanıtımı, TUBİTAK destekli projelerde nelere dikkat edilmesi gerektiği, 2229 Projelerinin temel özellikleri ve kriterlerini tanımaları sağlanacaktır. Projenin özel amaçları ise; Bu eğitim etkinliğinden sonra katılımcılar eğitim bilimleri alanlarında yapılan projeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca kendi alanlarında var olan bir problem durumuna çözüm önerisi getirecek bir fikri proje haline getirecektirler. Ayrıca her katılımcı bilimsel bilgi ve özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır. Bunun yanında eğitim bilimleri alanında yapılan güncel projelerden haberdar olacaktırlar. Online veritabanları, Eğitim bilimlerinde yaygın kullanılan veri tabanları, Veri tabanlarına erişim yolları, Veri tabanlarında basit ve gelişmiş aramalar yapma, Veri tabanlarından ilgili kaynaklara erişim yolları, Kaydetme, Kodlama, Arşiv oluşturma konularında bilgi sahibi olup, alanlarında bu bilgileri kullanır düzeye erişeceklerdir. Bunları yaparken girişimcilik ve bir girişimcinin taşıması gereken özellikleri tanıyarak, alanlarında girişimcilik projelerinin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi edineceklerdir. Projelerde veri toplama araçlarının nasıl seçileceği, bu veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bir proje yazma aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olarak uygun bir proje yazmaya yönelik eğitim almış olacaklardır. Ayrıca katılımcılar kendilerine gelen bir projenin nasıl değerlendirileceği hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Bir proje sunumu nasıl olur, etkili bir sunum nasıl hazırlanır konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Projelerde kullanılan istatistiksel analizler hususunda bilgi sahibi olacaktırlar. Bu amaçla SPSS, AMOS, LISRELL, ITEMAN paket programlarını tanıyacak ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca örnek veri setleri ile uygulamalı olarak bu programları kullanmaları sağlanacaktır. Süreç sonunda kendi projelerini hazırlama ve uygun olan birimlere bir proje önerisi sunmalarına destek sağlanacaktır. Ayrıca projeye katılan katılımcıların farklı üniversitelerden seçilmesine özen gösterileceği için katılımcıların geniş bir ağ kitlesinde arkadaşlıklar edinmeleri ve ilerde yazacakları projelerde proje ekibi oluşturmalarına katkı sağlanacaktır. Bu katılımcıların en az yarısının doktora öğrencisi olması sağlanarak, akademik sürecin başında proje yazma ve değerlendirmenin temel bileşenlerinden haberdar olmaları sağlanacaktır. Seçilen katılımcıların, alan eğitiminin farklı disiplinlerinden seçilmesine özen gösterilmiştir. Buradaki temel amaç, disiplinler arası çalışmalar yapılmasına katkı sağlamak ve alanlarında ve diğer alanlarda yapılacak olan proje örneklerinden haberdar olmaları sağlanarak yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlanması planlanmaktadır. Böylece disiplinler arası çalışmalar için uygun bir ortamın meydana gelmesi sağlanmış olacaktır.

Etkinliğin Kapsamı

TÜBITAK 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel etkinlikleri desteklenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu destekler ile katılımcıların bilimsel okur-yazar olmalarına ve bilimsel çalışmalar yapmalarına destek verilmektedir. Bu proje kapsamına uygun olarak lisansüstü öğrenim gören katılımcıların kendi projelerini hazırlama ve proje ekibi oluşturarak ileride yapacakları projeler için destek sağlanmış olacaktır. Yirmidört kişiden oluşacak katılımcılar farklı disiplin alanlarında seçilmiştir. Ayrıca katılımcıların farklı üniversitelerden olması (bir üniversiteden en fazla 4 kişi) hedeflenmektedir. Buradaki amaç hem kendi alanlarında hem de diğer alanlarda yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamaktır. Ayrıca 15 kişilik öğretim elemanı ile alanında uzman profesör, doçent ve yardımcı doçentleri tanıma fırsatı ve eğitmenlerin bilgilerinden maksimum düzeyde faydalanmaları sağlanacaktır. Seçilen eğitmelerin farklı üniversitelerden olması sağlanarak, farklı ekolleri tanımaları hem de bu üniversitelerde yapılan lisansüstü çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmış olacaktır. Bu program ile katılımcıların konaklama, ulaşım, kırtasiye masrafları ve iaşeleri proje bütçesinden karşılanması planlanmaktadır. Proje Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleşecektir. Etkinliklerin Eğitim fakültesinin teknoloji sınıfı ve Bilgisayar laboratuvarında yapılması planlanmaktadır. Bu ortamlar için Fakülte ayrıca bir ücret talep etmemiş ve bu sınıfların kullanımına izin vermiştir. Projede yer alan eğitmelerin hepsi daha önce çeşitli projelerde yürütücülük, eğitmenlik, araştırmacı ve bursiyer olarak yer almışlardır. Proje etkinliklerinin içeriği Tanışma çalışması Yaratıcı drama uygulamaları Bilimsel bilgi ve özellikleri Bir projedeki temel bileşenler Eğitim bilimlerindeki proje örnekleri Online Veri Tabanlarından Literatüre Erişim Girişimcilik ve Proje Hazırlama Projelerde Veri Toplama Araçları Projelerde Toplanan Verilerin Çözümlenmesi Proje Yazımı Proje nasıl değerlendirilir? Proje raporlama Örnek proje hazırlama Bilim İletişimi Etkili sunum hazırlama Projelerde kullanılan İstatistik Analizler

Diğer Bilgiler

Etkinliğin hedef kitlesini devlet veya özel üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Fen bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların bu etkinlik ile edindikleri bilgi ve becerileri öğrenim gördükleri üniversitelerde farklı proje önerileri hazırlayarak yeni projeler sunmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bu proje kapsamında öğrendikleri temel bilgilerinin bir kısmını hem ders uygulamalarında hem de tez çalışmalarında kullanabileceklerdir. Etkinlikle ilgili duyurular; afiş, sosyal medya (facebook, web sayfası, twetter vb.) ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere mail aracılığıyla bilgi verilmiştir. Bu şekilde lisansüstü öğrenim gören öğrenciler Parantez Teknoloji Web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak proje ekibinde yer alan yardımcı personellere Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak (belgin.bal@omu.edu.tr) ve Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç (asli.sarisantungac@omu.edu.tr) mail atmaları istenecektir. Gelen mailler excel programına aktarılacak ve hem yaygın etkinin artırılması hem de farklı üniversitelerden gelen kişilerin katılımlarının sağlanması için gruplara ayrılarak listelenecektir. Gelen başvurular arasından farklı üniversitede öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin en fazla sayıda üniversitenin olmasını sağlamak için özen gösterilecektir. Başvurunun az sayıda olması ihtimaline karşı ön başvuru alınarak yedek bir liste oluşturulmuştur. Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • 1. Etkinlikle ilgili amaç, kapsa, yer, tarih ve süre hususları proje bilim kurulu ve proje koordinatörü tarafından hazırlanmıştır (Doç. Dr. Süleyman Yaman, Doç. Dr. Hamza Çalışıcı, Prof. Dr. Murat Taş, Yrd. Doç. Dr. Şener Şentürk, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak, Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç).
  • 2. Proje etkinlik bütçesini oluşturmak (Doç. Dr. Süleyman Yaman, Doç. Dr. Hamza Çalışıcı, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak)
  • 3. Etkinlikler ile ilgili duyuruların yapılması, afişlerin hazırlanması ve online web sitesinin hazırlanması (Öğr. Gör. Dr. Alper Altunçekiç, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak, Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç).
  • 4. Katılımcı listesinin belirlemesi (Doç. Dr. Süleyman Yaman, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak, Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç).
  • 5. Etkinliklerde görev alan eğitmenlerin seçimi ve verilecek eğitimlerin seçiminin yapılması, içeriğin belirlenmesi (Doç. Dr. Süleyman Yaman, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak).
  • 6. Etkinliğin sonuç raporunun hazırlanması (Doç. Dr. Süleyman Yaman, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak, Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç).

Proje Süreci​

1. Gün​

Yrd. Doç. Dr. Esen Ersoy tanışma etkinliğini gerçekleştirmiştir. Tanışma etkinliği kapsamında katılımcılar ile yaratıcı drama etkinlikleri yapılmıştır.

Saat 12:30 da öğle yemeği arası verilmiştir. 13:00’de Yrd. Doç. Dr. Esen Ersoy ile yaratıcı drama etkinliğine devam edilmiştir.

15:30 da çay-kahve molası verilmiş, 16:00’da ise Öğr. Gör. Dr. Alper Altunçekiç ile Proje Hazırlama ile İlgili Yazılımlar eğitimi başlamıştır. Eğitim saat 19:30’a kadar devam etmiştir.

Eğitimin ardından akşam yemeği ile kursun birinci günü sonlandırılmıştır.

2. Gün

Kursun ikinci günü sabah kahvaltısının ardından katılımcılar otel önünden minibüs ile alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit kampüsüne getirilmiştir.  Günün ilk etkinliği olan drama çalışması Eğitim Fakültesi A Blok drama dersliğinde, Yrd. Doç. Dr. Esen ERSOY liderliğinde gerçekleştirilmiştir.

Drama etkinliğinin ardından öğle yemeği için otele dönülmüş, ardından öğleden sonraki etkinlikler için tekrar Eğitim Fakültesine gelinmiştir. Doç. Dr. Süleyman YAMAN’ın Projelerde Kullanılan İstatistik Analizler isimli eğitimi Eğitim Fakültesi B Blok bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.

17:30’a kadar süren etkinliklerin ardından akşam yemeği için otele dönüş yapılmıştır.

3. Gün

Üçüncü gün sabah kahvaltısının ardından öğle yemeği molasına kadar Doç. Dr. Osman ÇİMEN tarafından “Online Veri Tabanlarından Literatüre Erişim” ve “Online Veri Tabanlarından Literatüre Erişim Uygulaması” eğitimleri verilmiştir. Öğle yemeğinin ardından yine Doç. Dr. Osman ÇİMEN tarafından “Bilimsel Etik İlkeleri” eğitimi verilmiştir.

Doç. Dr. Osman ÇİMEN ile eğitim 15:30’a kadar devam etmiştir. Çay kahve molasının ardından saat 16:00’da Prof. Dr. Vedat CEYHAN’ın Girişimcilik ve Proje Hazırlama isimli eğitimi gerçekleşmiştir. 17:30’a kadar süren eğitimin ardından akşam yemeği için ara verilmiş,  yemeğin ardından katılımcılarla birlikte Atakum sahilinde yürüyüş yapılmıştır.

4. Gün

Projenin dördüncü gününde tüm gün Prof. Dr. Yüksel DEDE eğitim vermiştir. “Projelerde Veri Toplama Araçları” “Projelerde Toplanan Verilerin Çözümlenmesi” “Proje Yazımı”  “Proje Yazımı ve Kontrolü” isimli eğitimler Konaks otel konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamında katılımcılar gruplar halinde çalışarak proje önerileri hazırlamış, hazırlanan önerilerin kontrol edilmesi konusunda tartışılmıştır.

5. Gün

Projenin beşinci günü sabah kahvaltısının ardından saat 09:00’da Yrd. Doç. Dr. Özge ERDOĞAN ile “Proje nasıl değerlendirilir?” eğitimi gerçekleştirilmiştir. 12:30 da öğle yemeği için ara verilmiştir. Eğitime ait fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.

17:30’a kadar süren etkinliklerin ardından akşam yemeği için otele dönüş yapılmıştır.

6. Gün

Projenin altıncı gününde sabah kahvaltısının ardından öğle arasına kadar olan sürede Prof. Dr. Murat TAŞ ve Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL tarafından hazırlanan “Proje Önerilerinin Sunumu ve İncelenmesi” isimli eğitim gerçekleştirilmiştir. 4 saatlik eğitimin ardından eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

Öğle yemeğinin ardından Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU ile “Bir Projedeki Temel Bileşenler” ve “Eğitim Alanında Yapılan Proje Örnekleri” eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar bir projede yer alması gereken alt başlıkları öğrenmenin yanı sıra, kabul edilmiş ve tamamlanmış farklı proje örneklerini inceleme fırsatı bulmuşlardır.

Eğitim saat 17:30’a kadar devam etmiştir. Akşam yemeği saati olan 19:00’a kadar katılımcılar için bir sosyal program hazırlanmıştır. Bu program kapsamında TED okulları eğitmeni Selim VAROL katılımcılara Robotik Temelli Eğitim kapsamında bir sunum yapmış ve robotik yazılımları hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca yanında getirmiş olduğu robot ile basit bir yazılım aracılığı ile nasıl mühendislik tasarımları yapılabileceğini uygulamalı olarak göstermiştir.

7. Gün

Projenin yedinci gününde katılımcılar sabah kahvaltısının ardından Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI ile Bilim iletişimi isimli eğitim için bir araya gelmişlerdir. 12:30’a kadar süren eğitimde katılımcılar proje yazımı için bilim iletişimi kavramının önemini tartışmıştır. Eğitimin ardından Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI’ya teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

Eğitimin ardından öğle yemeği için ara verilmiştir. Sonrasında ise Doç. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN tarafından “Projelerde Kullanılan Nitel Analiz Uygulamaları” isimli eğitim verilmiştir. Bu eğitim kapsamında katılımcılar gerçek örnek proje verileri üzerinden uygulamalı olarak analizlerin nasıl yapılacağını öğrenmişlerdir. Eğitimin ardından Doç. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN’a teşekkür belgesi verilmiştir.

Doç. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN’ın sunumunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak tahsis etmiş olduğu üstü açık gezi otobüsü ile katılımcılara Samsun ili gezdirilerek güzellikleri tanıtılmıştır. Bu sosyal program kapsamında Samsun Kent Müzesi, Amazon Köyü ve Bandırma Gemisi müzesi gezileri yapılmıştır.

Son Gün

Projenin son gününde katılımcılar kahvaltının ardından konferans salonunda Doç. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR’in Sunum Teknikleri isimli eğitimine katılmak üzere bir araya gelmiştir.Hazırlanan bir projenin en etkili şekilde sunulabilmesi için gereken püf noktaları bu eğitim ile katılımcılara aktarılmıştır.

Eğitimin ardından öğle yemeği için ara verilmiştir. Öğle yemeğinin ardından ise eğitmenler ve katılımcılar ile projenin genel bir değerlendirilmesi ve fikir alışverişleri yapılmıştır. Ayrıca projenin etkilerini katılımcılar gözünden değerlendirebilmek adına proje düzenleme kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme anketi katılımcılara uygulanmıştır.

Genel değerlendirmelerin ardından katılımcılara katılım belgeleri teslim edilerek projenin kapanışı yapılmıştır.


Basında Çıkan Haberler