TÜBİTAK 2209/OMÜ-OPDP

Destek Programı

Danışman

Proje Durumu

Proje Başlığı

Proje Sayfası

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Devam ediyor

Ortaokul Öğrencilerinde Çevre ve Medyanın Cinsellik Algısı Üzerindeki İlişkisinin Ortaya Çıkarılması

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Tamamlandı

Enürezis ile İlgili Bilgilendirme ve Farkındalık Kitapçığı Hazırlama

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Tamamlandı

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Pandemi Sonrası Yüz Yüze Eğitime Geçiş Sürecinde Belirsizliklerinin İncelenmesi

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Tamamlandı

Kaşif Kitapçığı (Boya Üretimi)

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Tamamlandı

60-72 Ay Çocuklarda Yaratıcı Dramanın Fen Deneylerindeki Kavramların Kazandırılmasına Etkisi

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

Devam ediyor

İlkokullarda 7R Kuralı ile Bilinçli Tüketici Olmak

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Devam ediyor

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Mesleklere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Algılarının İncelenmesi

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Yürütücü tarafından feragat edildi

Bitmeyen Enerjiye Dayalı Akıllı Tarım Uygulaması

***

Projeni Seç Harekete Geç!

Öğrenci Projeleri Destek Programı

2021-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Devam ediyor

Oynayalım, Öğrenelim, Sosyalleşelim

Projeni Seç Harekete Geç!

Öğrenci Projeleri Destek Programı

2021-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Tamamlandı

Atığın Geleceği

Projeni Seç Harekete Geç!

Öğrenci Projeleri Destek Programı

2021-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Tamamlandı

Erken Yaştaki Çocuklara Desen Eğitimi ile Psikomotor Beceri Kazandırılması

Projeni Seç Harekete Geç!

Öğrenci Projeleri Destek Programı

2021-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Tamamlandı

Teoriden Uygulamaya 7R Kuralı ile Atık Bilincinin Kazanımı

Projeni Seç Harekete Geç!

Öğrenci Projeleri Destek Programı

2021-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Tamamlandı

Biz Bu İşte Gönüllüyüz

2022 DÖNEMİ

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2022-2

Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

Devam ediyor

Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerin İklim Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2022-2

Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

Devam ediyor

İlkokul 1. Sınıf Sığınmacı ve Türk Öğrencileri Kaynaştırmaya Yönelik Oryantasyon Etkinliğinin Geliştirilmesi ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2022-2

Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

Devam ediyor

Bitki Zekasından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yolculuk

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2022-2

Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

Devam ediyor

Farklı Bölümlerde Okuyan Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı: E-Kitap Açısından Değerlendirme

2023 DÖNEMİ

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2023-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Devam ediyor

Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Drama ile Kariyer Danışmanlığı Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2023-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Devam ediyor

İlk Çocukluk Döneminde Çocuğu Olan Aileler için Çeşitli Sosyal Bozukluklar ve Zihinsel Yetersizlikler Hakkında Bilgilendirici Kitapçık Hazırlama

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2023-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Devam ediyor

Geri Dönüşüm Sembollerinin Öğretilmesi İçin Farkındalık Kitapçığının Hazırlanması: İlkokul Örneği

TÜBİTAK 2209

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2023-1

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Devam ediyor

Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Hakkında Bilgi Düzeylerini Geliştirici Broşür Hazırlama

(YENİ)

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2023-1

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Devam ediyor

Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

(YENİ)

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2023-1

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Devam ediyor

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları ile Sınav Kaygılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

(YENİ)

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

2023-1

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Devam ediyor

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Mesleklere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Algılarının

İncelenmesi

Destek Verdiğimiz Projeler

TÜBİTAK 2209/A

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı

Prof. Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Devam ediyor

Aileler Çocuklarının Cevaplayamadıkları Sorularına Yanıt Buluyor