Proje İçeriği

Proje Başlığı

Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Hazırlama Kursu

Proje Web Sayfası

https://projeyazmaegitimi.weebly.com/

Projedeki Görevliler

Yürütücü: Prof. Dr. Süleyman YAMAN
Yerel Yürütme Üyesi:
Arş. Gör. Belgin BAL İNCEBACAK
Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ
Arş .Gör. Ahmet AYCAN  

Bütçe

50 bin TL

Başlangıç/Bitiş Yılı

03-08 Eylül 2019

Projenin Amacı

Etkinlik amacı: Bu etkinliğin amacı, alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisans üstü öğrenim gören öğrencilere kendi alanları ile disiplinler arası alanlarda kullanacakları yöntem ve teknikleri farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı sosyal bir ortamda ayrıntılı ve gerçekçi bir biçimde öğretmektir. Böylece lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin bir projenin yürütülmesinde hazırlık aşamasından raporlama sürecine kadar olan her basamağa ilişkin bilgi edinmeleri sağlanmış olacaktır.

Proje Eğitmenleri

Proje Süreci

1. Gün

Saat 09:30 da proje yürütücüsü Doç. Dr. Süleyman Yaman açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir.

Sonrasında Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak tanışma etkinliğini gerçekleştirmiştir. Tanışma etkinliği kapsamında katılımcılar ile yaratıcı drama etkinlikleri yapılmıştır. Etkinlik fotoğrafları aşağıda yer almaktadır.

Saat 12:30 da öğle yemeği arası verilmiştir. 14:00’de Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk ile Fikir Üretme atölyesi etkinliğine devam edilmiştir.

14:45 da çay-kahve molası verilmiş, 15:00’de ise Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU ile Sorun Analizi ve Çözümlenmesi eğitimi başlamıştır. Katılımcılara günlük hayatta ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların bir soruna dair “sonuç”lar mı yoksa sorunun kendisinin mi olduğunun fark ettirilmesi çalışması yapılmıştır. Bir Örnek olay üzerinden beyin fırtınası tekniği ile sınırlandırılmış bir çerçevede, sorun analizi yapılmıştır. Sorunlar arasında neden sonuç ilişkisi kurulması ve sorun ağacının Hedef ağacına çevrilmesi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Hedef Ağacı içinden strateji tespiti, strateji tespitinde sınırlı faktörlerin ele alınması, toplumsal cinsiyete duyarlı strateji belirlemek için dikkate edileceklerin tartışılması ve belirlenen stratejinin mantıksal çerçeve ile ilişkisinin kurulmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapılmıştır.  Eğitim saat 18:30’a kadar devam etmiştir.

Eğitimin ardından akşam yemeği ile kursun birinci günü sonlandırılmıştır.

2. Gün

Kursun ikinci günü sabah kahvaltısının ardından katılımcılar Ondokuz Mayıs Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON hocamızın anlatımını dinlemişlerdir. Hocamız Ulusal Projeler ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve proje kodları hakkında genel bilgilendirme yapmıştır. Hangi BAP proje kodlarına kimlerin hangi koşullarda başvurabileceği anlatılmıştır. BAP projesi başvuru koşulları, değerlendirme, uygulama ve kapanış süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.

Saat 12:30 da öğle yemeği arası verilmiştir. 14:00’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK hocamızın sunumu ile kurs devam etmiştir. Hocamız OKA, KOSGEP, DOKAP, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlık destekleri ve diğer kamu/özel kuruluşlar ile yürütülen projelerinin tanıtımı yapmıştır. Proje çağrıları hakkında bilgilendirme yapılarak başvuru koşulları, hibe miktarları, projelerin yürütme, değerlendirme ve raporlandırma süreçleri hakkında bilgi verilecektir.

18:30’a kadar süren etkinliklerin ardından sosyal etkinlik olarak Atakum Milli Eğitim müdürlüğünde görevli olan Erdal İNCEBACAK tarafından öğrencilerimize akıl zeka oyunları kapsamında Tik Tak Boom adlı oyun öğretilmiş ve akşam yemeği saatine kadar bu oyun oynanmıştır.

3. Gün

Üçünü gün sabah kahvaltısının ardından öğle yemeği molasına kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL tarafından “Uluslararası Projeler” hakkında bilgi verilmiştir. Uluslararası projeler (Erasmus, COST, Horizon2020) ve proje kodları hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Hangi proje kodlarına kimlerin hangi koşullarda başvurabileceği anlatılmıştır. Uluslararası projelerin (Erasmus, COST, Horizon2020) başvuru koşulları, değerlendirme, uygulama ve kapanış süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.

13:45’de Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU’nun Proje Örnekleri ve Etik isimli eğitimi gerçekleşmiştir. Proje fikrinin yazım sürecinde ve araştırmanın planlanmasında dikkat edilmesi gereken etik ilkeler hakkında bilgi verilmiştir. Örnek olaylar üzerinden etik ihlali oluşturan durumlar tartışılmıştır. Özellikle intihal, duplikasyon ve çarpıtma gibi etik ilke ihlallerine ilişkin örnekler üzerinde durulmuştur. Ayrıca uluslararası proje örnekleri göstererek öğrencilerin proje fikirleri oluştururken kullanacakları fikirlere örnekler göstermiştir. Öğrenciler ile deneysel, uygulamalı ve araştırma proje örnek proje önerileri yazmışlardır.  18:15’e kadar süren eğitimin ardından öğrenciler Samsun şehir merkezini gezmeye gitmişlerdir.  

4. Gün

Projenin dördüncü gününde sabah Amasya Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU eğitim vermiştir. “Proje Formları ve Araştırma Yapma” eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Farklı proje çağrılarının formlarının katılımcılara başlıkları, içerikleri, benzer ve farklı yönleri açısından tanıtılarak bu formların doldurulmasında dikkat edilmesi gereken noktalar dikkat çekilerek anlatılmıştır. Proje formlarının alt başlıklarında aranan anahtar kelimeler üzerinde durularak yazımında dikkat edilecek hususların açıklanmıştır. Alt başlıklarda yer alan açıklamaların dikkatle okunarak bu açıklamalara uygun yazımın nasıl gerçekleştirileceği vurgulanarak anlatılmıştır. Örnek proje örnekleri göstermiş ve bir araştırma yapılırken nelere dikkat edebileceği ayrıntılı şekilde açıklamıştır.

14:00’de Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay AKBAŞ’ın Veri Tabanlarının Kullanımı isimli eğitimi gerçekleşmiştir. Proje fikrinin üretilmesi ve yazımı sırasında kullanılacak literatüre ulaşma yollar anlatılacak, hangi veri tabanlarının nasıl kullanılabileceği, kaynak taramasında dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğu uygulamalı olarak gösterilmiştir. Ayrıca öğrenciler ile grup çalışması yapılmış ve proje önerileri için literatür taraması yaptırmıştır.

Akşam yemeğinden önce sosyal etkinlik olarak Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Erdal İncebacak tarafından akıl zekâ oyunları kapsamında koridor ve Mangala oyunu öğretilmiştir.

Daha sonra Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak ve Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç tarafından öğrencilere takım oyunları oynatılmıştır

5. Gün

Projenin beşinci günü sabah kahvaltısının ardından saat 09:00’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah GÜL ile “Proje Bütçelerinin Oluşturulması” eğitimi gerçekleştirilmiştir. Proje başvurularında bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği örnekler üzerinden anlatılmıştır. Bir projenin bütçe üst limitinin aşılmasının getireceği sorunlardan bahsedilmiştir. Ayrıca projenin kabulü ile birlikte bütçe kontrolünün nasıl sağlanması gerektiğinden bahsedilerek örnek proje bütçeleri gösterilmiştir. Ayrıca bütçe formu için gerekli olan proforma faturalar, makine teçhizat, teknik şartname hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bir proje hazırlanırken fiyat teklifleri nasıl alınmalıdır, proje başladıktan sonra ön ödeme almak için nasıl bir yol izlenmelidir, proje ödemeleri ve bunların raporlandırılması nasıl yapılır konuları hakkında formlar ve örnekler üzerinden bilgilendirme yapılmıştır. 12:30 da öğle yemeği için ara verilmiştir.

4. Gün

Öğle yemeğinin ardından Ziraat Fakültesi Ön Kuluçka Merkezine gidilmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray ERENER ile TÜBİTAK Projeleri (1001-1002-3501) eğitimi gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK projeleri 1001-1002-3501 hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Hangi TÜBİTAK proje kodlarına kimlerin hangi koşullarda başvurabileceği anlatılmıştır. TÜBİTAK projesi başvuru koşulları, değerlendirme, uygulama ve kapanış süreçleri hakkında bilgi verilerek eğitim bitirilmiştir. TÜBİTAK projeleri panel değerlendirme sisteminden bahsedilmiştir.

Öğrenciler akşam yemeğine kadar projelerini gruplar halinde yazmaya başlamışlardır. Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel ve Doç. Dr. Süleyman Yaman projelerini yazan öğrencilere mentörlük etmişlerdir.  Akşam yemeğinden sonra öğrenciler gruplar halinde çalışmaya devam etmişlerdir. Proje önerilerini saat 22.00’a kadar proje panelistlerine göndermişlerdir.

6. Gün

Projenin altıncı gününde sabah kahvaltısının ardından öğle arasına kadar olan sürede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL tarafından hazırlanan “Proje Yazma Eğitimi” isimli eğitim gerçekleştirilmiştir.

Proje Öneri Gruplarının Oluşturulması ve Formların Doldurulması için Katılımcıların proje kapsamında öğrenmiş oldukları bilgileri kullanarak hazırladıkları projeler için 4 gündür birlikte çalıştıkları proje ekipleri ile proje öneri formlarını düzenlemeleri istenilmiştir.

Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK hocamızın panel günü cenazesi olduğu için katılamamış yerine, Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK hocamız temsil etmiştir.

Öğle yemeğinin ardından Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK –   Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL – Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU – Doç. Dr. Süleyman YAMAN tarafından Proje Önerileri İçin Panel isimli çalışma gerçekleşmiştir. Proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla moderatör, panelist ve gözlemci sisteminin kurularak takımların projelerinin değerlendirilmesi çalışması yapılmıştır.

Eğitim etkinliğimizin genel bir değerlendirmesi yapılmış ve katılımcılara belgeleri dağıtılarak etkinlik sonlandırılmıştır.

Ek 1: Basında Çıkan Haberler