Afet Araştırmalarında Arazi Çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı Eğitimi

Afetler, insanlara zarar veren, can ve mal kabına sebep olan olaylardır. Türkiye, doğa kaynaklı afetlerin sıklıkla yaşandığı bir alanda konumlanmıştır. Bu konum, Türkiye’yi deprem, heyelan, su baskını, kaya düş­mesi ve çığ gibi çeşitli afetlerle yüz yüze bırakmaktadır. Özelikle deprem, taşkın ve heyelan afetleri sonucunda ülkemizde pek çok insan hayatını kaybetmiş ve büyük maddi hasarlar ortaya çıkmıştır. Afetlerin insan yaşamına etkileri, afetin ortaya çıkardığı tahrip edici gücün yanı sıra beşerî faaliyetlerle de yakından ilgilidir. İnsanların doğaya karşı bilinçsiz müdahaleleri ve özellikle arazi kullanımında yapılan yanlış tercihler, doğa olaylarının afet olarak sonuçlanmasına neden olmaktadır. Afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için afet öncesinde yapılması gerekenler bütünleşik afet yönetimi planı içerisinde risk ve zarar azaltma çalışmaları grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan faaliyetler arasında, bilim insanları ve uzman ekipler tarafından belirli alanların afet duyarlılığının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri ile tespit edilmesi ve bu alanlarda arazi çalışmalarının yapılması afet yönetimi açısından önemlidir. Günümüzde afetler, başta coğrafya olmak üzere pek çok disiplinin inceleme alanına girmektedir. Bu nedenle coğrafyacılar tarafından etkin şekilde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin farklı disiplinler tarafından kullanılabilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda afet alanında çalışma yapan veya afet konusuyla ilgili araştırmaları takip eden, ilgi duyan akademisyen ve öğrenci gruplarının bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmaları ve disiplinler arası iletişimin sağlanması afet çalışmalarının daha verimli geçmesine katkıda bulunacaktır. Afetler sonucu ortaya çıkan can ve mal kayıplarını en aza indirmek için vatandaşların afet farkındalığını artırmak ve farklı disiplinlerden afet konusuyla ilgili çalışma yapacak genç nesiller yetiştirmek gerekmektedir. Bu eğitimin amacı farklı disiplinden katılımcılara afetlerle ilgili önce sınıf içinde teorik, sonra arazi çalışmaları şeklinde uygulamalı bilgi verip elde edilen bilgileri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri kullanarak harita üzerine aktarabilen ve bu çizimlerin analizini yapabilen, afet farkındalığı ve bilgisayar programları kullanım becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirerek ülkemizin yetkili kurumlarının ihtiyaç duyması durumunda faydalanabileceği vasıflı insan yetişmesine katkı sağlamaktır. Eğitim ayrıca katılımcıların, Afet konusunda teorik bilgilerini ve afet farkındalıklarını artırmayı,Uzman ekipler dahilinde arazi çalışması yapmayı öğretmeyi,Saha çalışmalarında görsel veri sağlamayı öğretmeyi,Sahada elde edilen verilerin nasıl sınıflandırılacağını ve işleneceğini öğretmeyi, Haritalama ve uzaktan algılama konusunda bilgisayar programları kullanımı becerilerinin artırılmasını, Oluşturulan haritaları yorumlamayı ve afet riski taşıyan bölgeleri tespit etmeyi öğretmeyi,Elde edilen görsel ve sayısal verileri kullanarak rapor metni hazırlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda proje kapsamında 5 farklı üniversiteden 18 bilim insanı ve 1 AFAD eğitmeni, 24 katılımcıya farklı başlıklarda teorik ve uygulamalı olarak dersler verecektir. Toplam 5 gün sürecek olan eğitimin birinci ve ikinci gününde afetlerle ilgili teorik bilgiler sınıf ortamında katılımcılara aktarılacaktır. Eğitimin üçüncü gününde toplam 9 istasyondan oluşan arazi uygulaması yapılacaktır.  

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı

Afetler, insanlara zarar veren, can ve mal kabına sebep olan olaylardır. Türkiye, doğa kaynaklı afetlerin sıklıkla yaşandığı bir alanda konumlanmıştır. Bu konum, Türkiye’yi deprem, heyelan, su baskını, kaya düş­mesi ve çığ gibi çeşitli afetlerle yüz yüze bırakmaktadır. Özelikle deprem, taşkın ve heyelan afetleri sonucunda ülkemizde pek çok insan hayatını kaybetmiş ve büyük maddi hasarlar ortaya çıkmıştır. Afetlerin insan yaşamına etkileri, afetin ortaya çıkardığı tahrip edici gücün yanı sıra beşerî faaliyetlerle de yakından ilgilidir. İnsanların doğaya karşı bilinçsiz müdahaleleri ve özellikle arazi kullanımında yapılan yanlış tercihler, doğa olaylarının afet olarak sonuçlanmasına neden olmaktadır.

Afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için afet öncesinde yapılması gerekenler bütünleşik afet yönetimi planı içerisinde risk ve zarar azaltma çalışmaları grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan faaliyetler arasında, bilim insanları ve uzman ekipler tarafından belirli alanların afet duyarlılığının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri ile tespit edilmesi ve bu alanlarda arazi çalışmalarının yapılması afet yönetimi açısından önemlidir. Günümüzde afetler, başta coğrafya olmak üzere pek çok disiplinin inceleme alanına girmektedir. Bu nedenle coğrafyacılar tarafından etkin şekilde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin farklı disiplinler tarafından kullanılabilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda afet alanında çalışma yapan veya afet konusuyla ilgili araştırmaları takip eden, ilgi duyan akademisyen ve öğrenci gruplarının bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmaları ve disiplinler arası iletişimin sağlanması afet çalışmalarının daha verimli geçmesine katkıda bulunacaktır.

Afetler sonucu ortaya çıkan can ve mal kayıplarını en aza indirmek için vatandaşların afet farkındalığını artırmak ve farklı disiplinlerden afet konusuyla ilgili çalışma yapacak genç nesiller yetiştirmek gerekmektedir. Bu eğitimin amacı farklı disiplinden katılımcılara afetlerle ilgili önce sınıf içinde teorik, sonra arazi çalışmaları şeklinde uygulamalı bilgi verip elde edilen bilgileri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri kullanarak harita üzerine aktarabilen ve bu çizimlerin analizini yapabilen, afet farkındalığı ve bilgisayar programları kullanım becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirerek ülkemizin yetkili kurumlarının ihtiyaç duyması durumunda faydalanabileceği vasıflı insan yetişmesine katkı sağlamaktır.

Eğitim ayrıca katılımcıların,

 • Afet konusunda teorik bilgilerini ve afet farkındalıklarını artırmayı,
 • Uzman ekipler dahilinde arazi çalışması yapmayı öğretmeyi,
 • Saha çalışmalarında görsel veri sağlamayı öğretmeyi,
 • Sahada elde edilen verilerin nasıl sınıflandırılacağını ve işleneceğini öğretmeyi,
 • Haritalama ve uzaktan algılama konusunda bilgisayar programları kullanımı becerilerinin artırılmasını,
 • Oluşturulan haritaları yorumlamayı ve afet riski taşıyan bölgeleri tespit etmeyi öğretmeyi,
 • Elde edilen görsel ve sayısal verileri kullanarak rapor metni hazırlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda proje kapsamında 5 farklı üniversiteden 18 bilim insanı ve 1 AFAD eğitmeni, 24 katılımcıya farklı başlıklarda teorik ve uygulamalı olarak dersler verecektir. Toplam 5 gün sürecek olan eğitimin birinci ve ikinci gününde afetlerle ilgili teorik bilgiler sınıf ortamında katılımcılara aktarılacaktır. Eğitimin üçüncü gününde toplam 9 istasyondan oluşan arazi uygulaması yapılacaktır.

İlk 3 istasyon taşkın çalışmaları için, sonraki 3 istasyon deprem çalışmaları için ve son 3 istasyon da heyelan çalışmaları için uygulanacaktır. Eğitimin dördüncü günü, afetlerle ilgi teorik bilgileri ve saha araştırmasını tamamlayan katılımcılar için bilgisayar ortamında çalışma günü olarak planlanmıştır ve toplam 8 saatlik uygulamalı ders yapılacaktır. Eğitimin beşinci gününde proje eğitimlerinin öğrencilere sosyal ve akademik katkıları hakkında bilgi verilecek ardından toplam 3 saat sürecek uygulamalı derslere geçilecektir. Afet bilicinin artırılmasına yönelik etkinlikler ile afetlerin meydana geldiği yerlerin harita üzerinde incelenmesi ve analiz edilmesi etkinlikleri, katılımcıların yaşadıkları yerin afet riskini sorgulamasına ve çevre tanıma bilincinin artmasına sebep olacaktır. Kapanış dersinde etkinliğin değerlendirilmesi ve katılım belgelerinin takdimi ile etkinlik sonlandırılacaktır.

Eğitim teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 şekilde planlanmıştır. Öğrencilerin

 • Çevresinde meydana gelen afetleri tanıyabilme,
 • Çevresinin afet riskini tespit edebilme,
 • Konuya uygun arazi çalışması planı hazırlayabilme,
 • Farklı ortamlarda etkin çalışabilme,
 • Arazi çalışmalarında kullanılan teknik cihaz ve aletleri tanıyabilme,
 • Afet konulu bilimsel rapor hazırlayabilme,
 • CBS ve UA teknolojileri ile harita oluşturabilme,
 • Yanlış arazi kullanımı kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunları tespit edebilme,
 • Ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme,

becerilerini kazanacağı teorik ve uygulamalı ders başlıkları şu şekildedir:

Etkinlik Kapsamı

TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler yanında araştırmacılara bilimsel çalışmanın temel mantığını kazandırmak ve akademik gelişimlerini sağlamaya yardımcı olmak amacına yönelik hazırlanan bilimsel eğitim etkinliklerini desteklemektedir. Programın bu amacına uygun olarak “Afet Araştırmalarında Arazi Çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı Eğitimi” başlıklı bu eğitimde Türkiye’nin farklı üniversitelerinde çeşitli bilim dallarında afetle ilgili araştırma yapan bilim insanlarını ile farklı üniversitelerden genç araştırmacıları bir araya getirerek afet konusundaki teorik ve yönteme dayalı bilgilerini artırmak amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda afet konusuyla ilgilenen alanların başında gelen ve saha araştırmalarında önemli görevler üstlenen uzmanları yetiştiren bilim dalları olan Coğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arkeoloji, Turizm Rehberliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler projeye başvuru yapabilecektir.

Eğitimin birinci gününde açılış dersinde katılımcılara proje hakkında bilgi verilecek ve proje ekibi tanıtılacaktır. Oryantasyon etkinlikleri ile öğrencilerin tanışması ve eğitim ortamına uyum sağlamaları sağlanacaktır. Ardından doğal ortam ile insanın karşılıklı etkileşimi ve bu konuda ortaya atılan başlıca görüşler hakkında katılımcılara bilgi verilecektir. Ardından küresel iklim değişikliği, taşkın ve heyelan afetlerinin oluşum ve gelişimine beşerî faaliyetlerin etkileri anlatılacaktır. Birinci günün son dersinde erozyonun bir afet olup olmadığı hakkında farklı görüşler hakkında bilgi verilecek ve arazi çalışmalarının nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Eğitimin ikinci gününde deprem ve çığ afetinin oluşum mekanizması gösterilecek, afet acil toplanma alanlarının önemi hakkında bilgi verilecektir. Ardından afetlerin bölgesel kalkınmaya, ülke ekonomisine, turizme ve kıyılara etkileri anlatılacaktır.

Eğitimin üçüncü gününde toplam 9 istasyondan oluşan arazi uygulaması yapılacaktır. İlk 3 istasyon taşkın çalışmaları için, sonraki 3 istasyon deprem çalışmaları için ve son 3 istasyon da heyelan, erozyon, kuralık ve su kirliliği çalışmaları için uygulanacaktır. Bu afetler arasından taşkın, heyelan ve deprem özellikle belirlenmiştir. Etkinliğin gerçekleştirileceği Samsun ilinde sıklıkla taşkınlar ve heyelanlar meydana gelmektedir. Ayrıca Samsun’un güneyinde Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinden Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmektedir ve geçmişte çeşitli büyüklüklerle depremler yaşanmıştır. Samsun’un barındırdığı bu afet riski nedeniyle il içerisindeki bazı alanlar özellikle deprem, heyelan ve taşkın afetleri için saha çalışmaları yapılmasına imkân vermektedir. Bu durumu değerlendirmek adına yakın geçmiş zamanda taşkınların meydan Atakum ilçesi Alanlı Deresi vadisi boyunca taşkın konulu saha çalışması ve Ladik ilçesinde deprem, heyelan, su kirliliği, erozyon ve kuraklık konulu saha çalışması yapılacaktır. Saha çalışmaları için gidilen istasyonlarda katılımcılara “saha çalışması öncesinde hangi kurumlardan izin alınması gerektiği, afet öncesi ve sonrasındaki saha çalışmalarının nasıl yapılacağı, bilimsel çalışmalar için arazide hangi ekipmanların nasıl kullanılacağı, arazi gözlemlerinin nasıl yapılması gerektiği, afetlerle ilgili bilimsel metin hazırlarken sahadan görsel veri temininin nasıl yapılacağı, saha çalışmasında elde edilen bilgilerin ofis ortamında nasıl değerlendirileceği” hakkında bilgiler verilecektir.

Eğitimin dördüncü günü, afetlerle ilgi teorik bilgileri ve saha araştırmasını tamamlayan katılımcılar için bilgisayar ortamında çalışma günü olarak planlanmıştır. Toplam 8 saatlik uygulamalı ders yapılacaktır. Üçüncü gün 3 istasyon şeklinde arazi çalışması yapılan Alanlı Deresi havzası için eğitimin dördüncü gününde Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak taşkın duyarlık analizi yapılacaktır. Öncelikle analizde kullanılacak verilerin CBS ortamında üretilmesi ve bazı verilerin ilgili kurumların web adreslerinden temin edilmesi gösterilecektir.

Taşkın duyarlılık analizi için gerekli verilen temin edildikten sonra analiz işlemleri adım adım uygulanacaktır. 8 saatlik dersin sonunda tüm katılımcılar örnek bir havzanın taşkın duyarlılığının nasıl yapılacağını öğrenmiş olacaktır. Günün son dersinde, analiz sonuçlarının ve elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağı ve bilimsel metin raporlarında nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilecektir.

Eğitimin beşinci gününde proje eğitimlerinin öğrencilere sosyal ve akademik katkıları hakkında bilgi verilecek ardından toplam 2 saat sürecek uygulamalı derslere geçilecektir. Afet bilicinin artırılmasına yönelik etkinlikler ile afetlerin meydana geldiği yerlerin harita üzerinde incelenmesi ve analiz edilmesi etkinlikleri, katılımcıların yaşadıkları yerin afet riskini sorgulamasına ve çevre tanıma bilincinin artmasına katkı sağlayacaktır. Etkinliğin kapanış öncesindeki son dersi Afet Farkındalık Eğitimi olarak planlanmıştır. Bu eğitim kapsamında AFAD eğitmeni katılımcılara afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgi bilgilendirmeler yapacaktır. Kapanış dersinde etkinliğin değerlendirilmesi ve katılım belgesi takdimleri ile etkinlik sonlandırılacaktır.

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Kurul üyeleri dört farklı üniversitede görevli beş öğretim elemanından oluşmaktadır.

  Adı – Soyadı Kurum Görev, yetki ve sorumlulukları
1 Doç. Dr. Muhammet BAHADIR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje yürütücüsüdür. Tüm proje aşamalarında sorumluluk sahibidir. Ayrıca eğitmen olarak görev yapacaktır.
2 Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK Gümüşhane Üniversitesi Projenin takibinden sorumludur. Ayrıca eğitmen olarak görev yapacaktır.
3 Prof. Dr. İbrahim KOPAR Atatürk Üniversitesi Projenin bütçesinden sorumludur. Ayrıca eğitmen olarak görev yapacaktır.
4 Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt AKTAŞ Giresun Üniversitesi Projenin yürütülme sürecindeki işleyişinden sorumludur. Ayrıca eğitmen olarak görev yapacaktır.
5 Arş. Gör. Halithan ŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Katılımcıların seçiminden sorumludur. Ayrıca yardımcı personel olarak görev yapacaktır.

Düzenleme Kurulu Üyelerinin etkinliğin yürütülmesindeki görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir ve ayrıntılı etkinlik programında kişilerin anlatması gereken başlıklar hakkında bilgi verilmiştir. Düzenleme Kurulu Üyeleri ve tüm proje ekibi TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlıdır.

Bilim Kurulu Üyeleri

  Adı – Soyadı Üniversite/Kuruluş Bölüm/Birim
1 Prof. Dr. Ali UZUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya
2 Prof. Dr. Cevdet YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi
3 Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK Gümüşhane Üniversitesi Rektörlük
4 Doç. Dr. Faruk AYLAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya

Projede verilecek eğitim programı yukarıda isimleri yazılı bilim kurulu tarafından tespit edilmiştir. Bilim kurulu teorik, uygulama ve arazi çalışmaları şeklinde yapılacak eğitimin içeriği hakkında ayrıntılı çalışma yaparak projenin uygulanabilirliği konusunda çalışmışlardır. Projede eğitim verecek öğretim üyelerinin 2237-A projesi vermek için gerekli temel şartları sağlıyor olmasının yanında farklı indekslerde makalelerinin olmasına dikkat edilmiştir.

Katılımcı Listesi veya Kriterleri

Proje, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 5 (beş) iş günü, yüz yüze, üç gün sınıf içi ve bir gün arazi çalışmaları şeklinde planlanmıştır. Kurs kapsamında 24 kişiden oluşacak katılımcı grubun, üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler olmasına dikkat edilecektir. Katılımcılar Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan öğretmenler ile farklı üniversitelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri arasından seçilecektir. Buradaki amaç, katılımcıların hem kendi alanlarında hem de diğer alanlarda yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamak ve disiplinler arası çalışmalar yapmak için sosyal ağ kurmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaca bağlı olarak projede eğitmen olarak görev alan akademisyenlerin farklı disiplinlerden (Coğrafya, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Turizm Rehberliği, Matematik, Temel Eğitim, Mimarlık, İktisat) seçilmesine özen gösterilmiştir.

Projeye, YÖK’e bağlı üniversitelerin Coğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arkeoloji, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık bölümlerinin lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. Projeye katılmak isteyen öğrencilerin çevrimiçi başvuru formu doldurması gerekmektedir. Bu form için oluşturulan bağlantı adresi etkinlik posterinde yer almaktadır. Katılımcıların seçim aşamasında çevrimiçi başvuru formunu dolduran adaylar dikkate alınacaktır.

Projeye katılmak isteyenlerin başvuru yapabilmesi için aşağıdaki kriterlere uygun olmaları gerekmektedir.

– YÖK’e bağlı üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görüyor olmak,

– ARBİS’e kayıtlı olmak,

– Yukarıda belirtilen bölümlerde öğrenim görüyor olmak,

Proje için katılımcılar seçilirken

– Kadın ve erkek katılımcı sayısının başvuru oranına göre dengeli dağıtılması; aralarındaki en düşük oranın 1/3 olması,

– Farklı illerden ve üniversitelerden katılımcıların projede yer alması,

– Farklı bölümlerden öğrencilerin yer alması,

hususlarına dikkat edilecektir.

Bu kriterlere göre katılımcı seçiminde iki aday arasında eşitlik olması halinde başvuru formunu daha önce ve eksiksiz dolduranlar tercih edilecektir.

Başvuru formu linki https://forms.gle/T17FgAd6ag26LRpb8 ilan edilmiş ve gelen başvurulardan olası katılımcı listesi oluşturulacaktır.

Katılımcı listesi projenin kabul edilmesine müteakip yukarıdaki kriterlere göre belirlenecektir.

Etkinliğin ve Konaklamanın Yapılacağı Yer Bilgisi

Bu program ile katılımcıların yol, iaşe, kırtasiye ve konaklama masrafları TÜBİTAK tarafından verilen etkinlik bütçesinden karşılanacaktır. Katılımcılardan, TÜBİTAK tarafından desteklenen kalemler dahilinde herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir. Etkinlik kapsamında verilecek eğitimler Samsun ili İlkadım ilçesindeki Samsun Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecektir. Samsun Öğretmenevi daha önce çok faaliyete (sayıda proje, konferans, toplantı vs.) hizmet alınan, standartları yüksek, altyapısı bakımından güçlü bir işletmedir. Kurs eğitmenleri, katılımcıları ve proje ekibi için 5 günlük eğitim boyunca öğretmenevinde konaklayabilecektir.

Konaklama: Öğretmenevinin tüm odaları ve genel alanları merkezi klima ve ısıtma sistemi ile donanımlıdır. Odalar LCD ekran TV, uydu ve dijital yayın ayarlıdır. Odalar ve tüm genel alanlarda kablosuz internet ağı erişimi vardır.

Eğitim ortamı: Öğretmenevinin projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi, kürsü, internet ağı, beyaz tahta, dinleyici oturakları vb. ile donatılmış 140 kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. Ayrıca bu alan katılımcıların ara öğünlerinde ikramların yapılabildiği geniş bir fuayeye de sahiptir.

İaşe (yemek ve ara öğünler): Katılımcıların ve eğitmenlerin sabah, öğle ve akşam yemekleri ile etkinlikler arasındaki ara öğünlerdeki yiyecek ve içecek hizmetleri Samsun Öğretmenevi tarafından karşılanacaktır. Kurs süresince yenilecek yemek listesi, proje başlamadan önce işletme yetkilileri ile mevsim şartlarına göre oluşturulacaktır. Öğrenmenevi’nde deneyimli aşçılar ve servis görevlileri mevcuttur. Samsun Öğretmenevi hakkında ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://samsunogretmenevi.com.tr/