Coğrafya/Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarında Çevre Farkındalığı Arttırma Eğitimi

Açıklanan katılımcı listesi için tıklayınız.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Süleyman YAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK Gümüşhane Üniversitesi
Prof. Dr. Resul ÇEKİN Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Faruk MARAŞLIOĞLU Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Faruk AYLAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali UZUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan YALÇIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun GÜLSER Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yardımcı Personel

Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Hilal AK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Halithan ŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Musa ALTUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Aytaç Murat MARANGOZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitmen Listesi

Doç. Dr. Faruk AYLAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ali UZUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK Gümüşhane Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman YAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan YALÇIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun GÜLSER Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Resul ÇEKİN Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Faruk MARAŞLIOĞLU Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet BAHADIR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Fergan KARAER Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Harun Reşit BAĞCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Serkan GÜRGÖZE Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Fatih ALTUĞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Belgin BAL İNCEBACAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Düzenlenecek Yer & Tarih

Samsun Öğretmenevi, 26-30 Eylül 2022

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı

Etkinlik Amacı: Bu eğitimin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve liselerde görev yapmakta olup, aynı zamanda lisansüstü eğitimini sürdüren Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ile devlet üniversitelerinde aktif olarak öğrencilik yapan coğrafya ve sosyal bilgiler eğitimi öğrencilerinin, çevre duyarlılıklarını ve farkındalıklarını arttırmaktır. Katılımcıların lisansüstü eğitim yapan öğretmenler ve öğretmen adaylarından tercih edilmesi, her iki grubun bu eğitim sırasında edinecekleri bilgi ve tecrübelerin yanında öğretmenlerin yeni öğretmen adaylarına deneyimlerini aktarmasını da amaçlamaktadır. Bu eğitimde farklı üniversite ve fakültelerde görev yapan, alanında birikime sahip öğretim üyelerinin katıldığı etkileşimli bir ortamda ayrıntılı, gerçekçi ve uygulamaya dayalı bir içerik sunulacaktır. Bu eğitim ile hizmet içi süreçteki coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenleri ile hizmet öncesi süreçte olan coğrafya ve sosyal bilgiler alanında eğitim gören üniversite öğrencileri tümevarım/tümdengelim mantığında bilimsel olarak çevre sorunlarının ortaya çıkışı, bu sorunlara karşı alınacak önlemler, öğrencilerinde çevre bilincinin arttırılmasına yönelik yapılması gerekenler, birey olarak çevreye karşı olan görev ve sorumluluklara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurs iki ana başlık altında yapılandırılmış olup, içerik bu ana başlıklara göre aşağıda genişletilerek açıklanmıştır:

 1. Çevre Bilinci ve Duyarlılığına Yönelik Bilgi ve Beceriler
 2. Canlılar açısından çevrenin önemi
 3. Çevre sorunlarının ortaya çıkışı
 4. Dünyadaki ve Türkiye’deki başlıca çevre kuruluşları
 5. Hava kirliliğinin sebepleri ve sonuçları
 6. Yok olan topraklar ve bunun yaşam açısından etkileri
 7. Su varlığı ve gelecek için korunmasının gerekliliği
 8. Hayvan ve bitki türlerinin yok olması ve değişen habitatlar
 9. Doğal afetler ve etkileri
 10. Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri
 11. Sürdürülebilir kırsal kalkınma ve önemi
 12. Şehirleşme ve ortaya çıkardığı sorunlar (trafik, yanlış arazi kullanımı, atık sorunu, vb.)
 13. Öğrencilerde çevre bilinci ve duyarlılığının önemi
 14. Öğrencilerde çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik etkinlikler
 15. Çevre algısı ve duyarlılığına yönelik katılımcıların hazırlayacağı etkinliklere danışmanlık
 • Çevreyi Tanıma ve Çevrenin Önemine Yönelik Arazi Uygulamaları
  • Ahullu Paleosol Toprakları İstasyonu
  • Ters Fay İstasyonu
  • Teke Sapağı Dayk İstasyonu
  • Çakallı Taşhan İstasyonu
  • Ambarköy Açık Hava Müzesi İstasyonu
  • Ladik Gölü İstasyonu
  • Akdağ Bitki Örtüsü İstasyonu
  • Destek Fayı İstasyonu
  • Boraboy Gölü İstasyonu
  • Boraboy’da Doğa Etkinlikleri
  • Kızılırmak Ramsar Alanı İstasyonu
  • Kızılırmak Subasar Ormanı İstasyonu
  • Boğazköy Batık Minare İstasyonu
  • Asarkale Kale Mezarları İstasyonu
  • Altınkaya Barajı İstasyonu
  • Kolay Jeolojik Diskordans İstasyonu
  • Kolay Köyü Tarım Alanları İstasyonu

Etkinlik Kapsamı: TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler yanında araştırmacılara bilimsel çalışmanın temel mantığını kazandırmak ve akademik gelişimlerini sağlamaya yardımcı olmak amacına yönelik hazırlanan bilimsel eğitim etkinliklerini desteklemektedir. Programın bu ana amacına uygun olarak bu eğitimde, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde görev yapan ve aynı zamanda lisansüstü eğitim gören coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenleri ile farklı üniversitelerin coğrafya ve sosyal bilgiler eğitimi programlarında öğrenim gören öğrencilerin çevre bilinci ve farkındalıklarının, bilimsel bir içerikle arttırılması amaçlanmaktadır. Bunun için teorik, uygulamalı ve arazi çalışmalarını kapsayan bir eğitim ile bilgili ve deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde beceriler kazanmaları hedeflemektedir. Katılımcıların bu eğitim sonunda edinecekleri bilgi ve beceriler ile mesleki bilgiler yanında mesleki becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Buna bağlı olarak lisansüstü eğitim yapan öğretmen ve öğretmen adaylarının görev yaptıkları/yapacakları okullardaki öğrencilere deneyim ile görev yaptıkları/ görev yapacakları okullardaki öğrencilere çevre duyarlılığı ve bilinci kazandırılmasında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri ve bunun önemini kavramaları beklenirken, öğretmenlik dışındaki alanlara yönelecek katılımcıların mesleki becerilerinin yanında çevreye yönelik tutum ve değerlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde eğitim-öğretim sürecine bağlı olarak birey üzerinde meydana gelen yoğun okul ve sınav temposu öğrencilerin çevre sevgisinin yeterli düzeyde gelişmesine engel oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin çevre sevgisi, çevre bilinci, çevre duyarlılığı, çevre koruma, vb. değerler kapsamında çevrenin olduğu gibi korunmasına yönelik tutum ve davranışları kazanmasında aile, sosyal çevre ve öğretmenler gibi toplumun birçok kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu eğitim çalışması da katılımcılara başta öğrenciler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturma amacına yönelik hazırlanmıştır.

Alanında uzman olan öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik eğitmen kadrosunun vereceği teorik, uygulamalı ve arazi çalışmalarını kapsayan bu eğitim sonunda katılımcıların farkındalıklarının önemli ölçüde artması beklenmektedir. Projede görev alan eğitmenler büyük bir bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde görev yapmaktadır. Proje ekibinin daha önce çok sayıda projede birlikte görev yapmaları ve uyumlu bir takım çalışması göstermeleri eğitmen olarak tercih edilmelerinde etkili olmuştur. Ayrıca eğitmenlerin mesleki deneyimlerinin yanı sıra saygın dergilerde çok sayıda yayın yapmış olmaları, ders ve proje deneyimlerinin bulunması da tercih edilmelerinde etkili olmuştur. Ayrıca görev alan eğitmenlerin farklı üniversite ve fakültelerden olması ve farklı disiplinlerde çalışmaları, katılımcıların çevre konusunda farklı bakış açıları getirmeleri yanında bu üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarına da imkân sağlayacaktır.

Katılımcı Listesi veya Kriterleri

Proje, 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında toplam 5 (beş) iş günü, yüz yüze, üç gün teorik iki gün arazi uygulamaları şeklinde planlanmıştır. Kurs kapsamında 24 kişiden oluşacak katılımcı grubun, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda aktif olarak görev yapan ve aynı zamanda lisansüstü eğitimini sürdüren Coğrafya ve Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile devlet üniversitelerinin coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler olmasına dikkat edilecektir. Eğitime katılacak katılımcılar, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan, lisansüstü eğitimine devam etmekte olan öğretmenler ile farklı üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri arasından seçilecektir. Bu kapsamda 24 kişilik katılımcı grubun 8 tanesi lisansüstü eğitimini sürdüren coğrafya öğretmeni, 8 tanesi lisansüstü eğitimini sürdüren sosyal bilgiler öğretmeni ve 8 tanesi de lisans öğrencisi olacaktır. Ancak bir gruptan yeterli müracaatın bulunmaması halinde aşağıdaki kriterlere göre değişiklikler yapılabilecektir. Buradaki amaç, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının hem kendi alanlarında hem de diğer alanlarda yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamak ve disiplinler arası çalışmalar yapmak için sosyal ağ kurmalarına yardımcı olmaktır.

Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan lisansüstü eğitimini ve sürdüren coğrafya/sosyal bilgiler öğretmenleri ile üniversitelerde aktif öğrenci olan coğrafya ve sosyal bilgiler eğitimi öğrencileri katılabilir.

Ayrıca katılımcıların seçiminde şu kriterler dikkate alınacaktır:

• Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak,

• TÜBİTAK tarafından desteklenen bu kapsamdaki bir eğitim faaliyetine daha önce katılmamış olmak.

Online başvurular tamamlandıktan sonra katılımcıların seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

• MEB’e bağlı devlet ve özel okullarda görev yapıyor olması ve lisansüstü eğiimine devam ediyor olması,

• Kadın ve erkek katılımcı sayısının başvuru oranına göre dengeli dağıtılması; aralarındaki en düşük oranın 1/3 olması,

• Projeye farklı illerden katılımcının dâhil edilmesi,

• OHAL kapsamında meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması.

ARBİS’e kayıtlı olması

Bu kriterlere göre katılımcı seçiminde iki aday arasında eşitlik olması halinde başvuru formunu daha önce ve eksiksiz dolduranlar tercih edilecektir.

Başvuru formu linki https://forms.gle/VDP7BuicEUoYxrk38 ilan edilmiş ve gelen başvurulardan olası katılımcı listesi oluşturulmuştur. Katılımcı listesi projenin kabul edilmesine müteakip yukarıdaki kriterlere göre belirlenecektir.

Etkinliğin ve Konaklamanın Yapılacağı Yer

Bu program ile katılımcıların yol, iaşe, kırtasiye ve konaklama masrafları TÜBİTAK tarafından verilen etkinlik bütçesinden karşılanacaktır. Katılımcılardan, TÜBİTAK tarafından desteklenen kalemler dahilinde herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir. Etkinlik kapsamında verilecek eğitimler Samsun ili İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi’ndeki Samsun Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecektir.

Samsun Öğretmenevi Google Haritalar Bağlantısı:

https://goo.gl/maps/Un4QUwREBxTcJ4D88

Samsun Öğretmenevi İnternet Sayfası:

https://samsunogretmenevi.com.tr/

Samsun Öğretmenevi

Toplantı Salonu