TÜBİTAK 4004 MATSOR SORGULAMA TEMELLİ ETKİNLİK GELİŞTİRME KAMPI II

Başvuru Formu

https://forms.gle/BE1nLjwD79qT8cf47

Not

Samsun İl Milli Eğitim ile görüşülmüştür. Samsun’dan katılım sağlayacak öğretmenlerimiz görevli izinli sayılacaklardır.

Tarihler

13-18 Mayıs 2024

Hedef Kitle

Samsun’da öğretmenlik yapan sınıf öğretmenleri

Projedeki Görevliler

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

Doktora Öğrencisi Şadiye ÇAKICI

Eğitmenler

Prof. Dr. Asuman SARACALOĞLU

Prof. Dr. Bülent GÜVEN

Prof. Dr. Veli TOPTAŞ

Prof. Dr. Yavuz BAYRAM

Prof. Dr. Yüksel DEDE

Doç. Dr. Çağlar Naci HIDIROĞLU

Doç. Dr. Tuncay CANBULAT

Dr. Öğr. Üyesi Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKTAŞ

Arş. Gör. Elif İLHAN

Dr. Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU

Dr. Aslı ŞENSOY

Uzman Elif AYDIN ÇOLAK

Rehberler

Uzman Öğretmen Erdal İNCEBACAK

Adem İREN

Nurten İREN

Emir Batuhan BÜTÜN

Dilber SAĞIR

Sağlık Personeli

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇALIŞKAN

Projenin Amacı

Bu projenin amacı sınıf öğretmenlerinin etkinlik planı geliştirme niteliklerinin artırılması, 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmaları; yenilikçi strateji yöntem olan sorgulama temeli öğretim yaklaşımı ile eğitimsel etkinliklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Kriterleri Katılımcıların seçiminde;

  • Samsun’da öğretmenlik yapıyor olmak, (Samsun dışından başvurular Samsundan yeterli katılım sağlanamadığı durumda tercih edilecektir. Samsun dışından katılım sağlandığı takdirde yol ücretleri Samsun için yazıldığı için ödeme yapılamayacaktır)
  • Projenin katılımcıları aynı çağrı döneminde benzer temalı bir 4004 ve/veya 4005 projesinde katılımcı olarak yer almamış olmak,
  • Sosyo-ekonomik düzey bakımından düşük bölgede öğretmen olmak,

kriterleri göz önüne alınacaktır.

Etkinlik Programı