İklim Değişikliği Farkındalığına İlk Adım

Projedeki Görevliler

Proje Yürütücüsü

Tuğba UYSAL CANTEKİN

Uzmanlar

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Arş. Gör. Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe LAPÇIN

Uzman Meltem KOCAMAN

Eğitmenler

Prof. Dr. Özgül KELEŞ

Prof. Dr. Naim UZUN

Prof. Dr. Nilgün YENİCE

Doç. Dr. Burcu DURMAZ

Doç. Dr. Eda ERDAŞ KARTAL

Doç. Dr. Faruk AYLAR

Dr. Öğr. Üyesi Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Dr. Öğr. Üyesi Hülya AYKAÇ ÖZEN

Arş. Gör. Dr. Esin DÜNDAR

Dr. Nurdan DOĞRU ÇABUKER

Arş. Gör. Hilal DEMİREL

Doktorant Şadiye ÇAKICI

Uzman Duriye DALSUNA

Rehberler

Uzman Öğretmen Erdal İNCEBACAK

Uzman Adem İREN

Uzman Nurten İREN

Öğr. Emir Batuhan BÜTÜN

Lisans Öğ. Şeyda AKTAŞ

Sağlık Personeli

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇALIŞKAN

Projenin Amacı

Projenin amacı, okul öncesi dönemdeki çocukların oyun, sanat ve gezi gözlem faaliyetleri ile iklim değişikliği farkındalığının artırılması, doğanın korunmasına yönelik farkındalıklarının artırılması, oyunlar ve sanat eserleri yoluyla iklim farkındalığı hakkında duyarlılık kazandırılmasıdır.

Projenin Hedef Kitlesi

Projenin hedef kitlesi, Samsun ilçelerindeki yerleşim yerlerinde öğrenim gören 4-6 yaş çocuklardır. Çocuk seçiminde iki kriter vardır. Birincisi daha önce bu kodlu bir eğitime katılmamış olmak, ikincisi Samsun ilçelerinde sosyo ekonomik düzeyi düşük devlet okullarında öğrenim görüyor olmak. Çalışma kapsamında 24 çocuk ve onların 4-6 öğretmeni ile çalışılması planlanmaktadır.